• Xüsusi Bağlanmış NdFeB maqnitləri

    Xüsusi Bağlanmış NdFeB maqnitləri

    Bağlanmış Nd-Fe-B maqnit, sürətli söndürülən NdFeB maqnit tozunu və bağlayıcını qarışdırmaqla "basmaq" və ya "injection qəlibləmə" ilə hazırlanmış bir növ maqnitdir.Bağlanmış maqnitin ölçü dəqiqliyi çox yüksəkdir və nisbətən mürəkkəb formalı maqnit elementi cihazına çevrilə bilər.Birdəfəlik qəlibləmə və çox qütblü oriyentasiya xüsusiyyətlərinə malikdir və qəlibləmə zamanı digər dəstək hissələri ilə birinə vurula bilər.